Om Ecophon

Saint-Gobain Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Vårt löfte »A sound effect on people« genomsyrar allt vi gör. 

Ecophon har verksamhet i 14 länder och representanter i ytterligare 30 länder världen över. Vi har cirka 800 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen.

Ecophongruppen

Du kanske tror att vi är ett företag som tillverkar och säljer akustiktak och väggabsorbenter. Men vi har dessutom gedigen kompetens inom rumsakustik. Våra specialister hjälper dig gärna med att skapa bra ljudmiljöer inom t ex skola, vård och kontor. 

Vi på Ecophon delar samma passion och vi vet vilken enorm betydelse rumsakustiken har för arbetsmiljön och för att både människor och miljö ska må bra. Vår samlade kunskap inom området sträcker sig mycket längre än till ”bara” själva produkten (även om den i sig är en förstklassig, innovativ produkt).

Vår kunskap är så viktig för oss att vi till och med har en person som arbetar med att ta fram och utveckla årliga internutbildningar för våra medarbetare (utöver den kunskapsdelning som sker via nätverk, e-learning, gästföreläsningar och andra kanaler). Vi har även en egen akustikprofessor och flera medarbetare som medverkar i olika forskningsprojekt! Vi tar verkligen inte lätt på det här ämnet.

Skälen är naturligtvis flera men vi använder oss av vår kunskap när vi utvecklar våra produkter och inte minst för att sprida dem globalt. Vi vill inte bara nå ut till våra betalande kunder, utan så många människor som möjligt. Vi tycker att alla förtjänar en bra ljudmiljö. Elever har rätt att höra och förstå sina lärare. Vårdpatienter ska inte behöva utsättas för en stressande ljudmiljö. Kontorsanställda ska kunna koncentrera sig på sitt arbete och kommunicera med sina kollegor. Förskolelärare förtjänar att få behålla sin hörsel och fabriksarbetare ska inte behöva riskera säkerheten på grund av en bullrig arbetsmiljö.

DET är vad vi arbetar med.

Saint-Gobain

Ecophon ingår i Saint-Gobain, ett av världens 100 ledande industriföretag. Saint-Gobain är världsledande inom byggindustrin och har stark fokus på hållbarhet och innovation.

För dig som kund eller leverantör innebär det extra trygghet och säkerhet att arbeta med Saint-Gobains omfattande nätverk och forskningsanläggningar.

Och du som framtida medarbetare blir inte bara en del av ett internationellt företag, utan också en stor koncern med goda möjligheter till rörlighet.

Besök Saint-Gobain hemsida, www.saint-gobain.com eller deras Facebook sida, www.facebook.com/saintgobaingroup.